Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» παρουσιάζει συνοπτικά το περιεχόμενο του Ιατρικού Μητρώου Ασθενών με Ηπατίτιδα C για τη διευκόλυνση των ασθενών στη συνδιαλλαγή με τους γιατρούς και το σύστημα υγείας συνολικά. Οι πληροφορίες βασίζονται σε επίσημα κείμενα του ΕΟΠΥΥ.

Το Υπουργείο Υγείας μέσω της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε επίσημα πριν λίγες εβδομάδες την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου ασθενών με Ηπατίτιδα C από τις 14 Σεπτεμβρίου 2015.  Η δημιουργία και υλοποίηση του Μητρώου γίνεται σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Πελοποννήσου, υπό την επιστημονική ευθύνη του κ. Ά.Χατζάκη, Καθηγητή Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής, και του κ. Κ.Σουλιώτη, Επίκουρου Καθηγητή Πολιτικής Υγείας.

Το Μητρώο ασθενών με Ηπατίτιδα C είναι μία ηλεκτρονική εφαρμογή που υποστηρίζει την καταγραφή και παρακολούθηση της πορείας  των ασθενών με Ηπατίτιδα C από τη στιγμή της διάγνωσής τους μέχρι και τη θεραπεία. Ουσιαστικά, δηλαδή, το Μητρώο αποτελεί ένα ηλεκτρονικό αρχείο με όλους τους ιατρικούς φακέλους των ασθενών με Ηπατίτιδα C, το οποίο θα εξυπηρετεί τους ασθενείς, τους θεράποντες ιατρούς ΕΟΠΥΥ, τους φαρμακοποιούς ΕΟΠΥΥ και την επιτροπή ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, οι πληροφορίες από το Μητρώο των ασθενών θα χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων προκειμένου να καθοριστεί το πλαίσιο χορήγησης των φαρμάκων, καθώς και να αυξηθεί και επιταχυνθεί η πρόσβαση των ασθενών στις συγκεκριμένες θεραπείες. Επισημαίνεται ότι η χρήση και η συμπλήρωση του Μητρώου θα είναι υποχρεωτική για όλους τους ιατρούς που συνταγογραφούν όλα τα φάρμακα που αφορούν στην Ηπατίτιδα C. Επίσης, θα είναι προσβάσιμο μόνο από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ θεράποντες γιατρούς για την εγγραφή και διαχείριση του Μητρώου των ασθενών, ενώ στο αρχείο με τους ασθενείς θα έχουν πρόσβαση εγγεγραμμένοι χρήστες από την επιτροπή ΕΟΠΥΥ και τη διαχείριση στατιστικών του συστήματος. Οι φαρμακοποιοί ΕΟΠΥΥ θα μπορούν μόνο να επαληθεύσουν ότι ο ασθενής είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο, την ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης του φακέλου και την κατάσταση του φακέλου.

Περιεχόμενο

Tο Μητρώο ασθενών με Ηπατίτιδα C  αποτελείται από τις εξής θεματικές ενότητες:

 1. Ατομικά στοιχεία του θεράποντα ιατρού που χρησιμοποιεί το Μητρώο (ΑΦΜ, ΤΣΑΥ, ΑΜΚΑ, Ειδικότητα, στοιχεία άδεια ασκήσεως, στοιχεία τόπου εργασίας, προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης, στοιχεία επικοινωνίας, κ.ά.)
 2. Ατομικά στοιχεία του ασθενή με Ηπατίτιδα C (ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, ηλικία, τηλέφωνο επικοινωνίας, κ.ά.). Εφόσον είναι η πρώτη φορά που καταχωρείται ένας ασθενής στο μητρώο, μόνο ο ιατρός μπορεί να κάνει την εγγραφή και να επεξεργαστεί την καρτέλα του ασθενή, ενώ στη συνέχεια θα μπορεί να επεξεργαστεί, να προβάλλει ή και να εκτυπώσει τα καταχωρημένα ατομικά στοιχεία. Δεν καταγράφονται πουθενά ο τρόπος μετάδοσης (π.χ. μετάγγιση, ενδοφλέβια χρήση) αλλά ούτε και στοιχεία για άλλες ασθένειες.
 3. Ενότητα διάγνωσης και έναρξης θεραπείας ασθενή με Ηπατίτιδα C όπου γίνεται η διαχείριση (προσθήκη και ενημέρωση) των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την έναρξη θεραπείας. Η καταχώρηση νέας διάγνωσης απαιτεί στοιχεία για τις επιπλοκές και τα αποτελέσματα εξετάσεων διάγνωσης. Κατά την προσθήκη στοιχείων διάγνωσης και έναρξης θεραπείας, εάν ο ασθενής δεν έχει ρήξη αντιρρόπησης, τότε πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά, εκτός των άλλων πεδίων, είτε η Ελαστογραφία ή η Βιοψία ήπατος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί σταδιοποίηση του βαθμού ίνωσης του ασθενούς. Εάν δεν συμπληρωθεί η διάγνωση, δεν μπορούν να συμπληρωθούν τα πεδία που ακολουθούν στα επόμενα υποσυστήματα (π.χ. φαρμακευτική αγωγή, έναρξη θεραπείας). Νέα διάγνωση μπορεί να προστεθεί μόνο εάν ο ασθενής έχει ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς θεραπεία για την προηγούμενη διάγνωση.
 4. Ενότητα για τη φαρμακευτική αγωγή των ασθενών με Ηπατίτιδα C, όπου καταχωρούνται αναλυτικά στοιχεία για τα φάρμακα που λαμβάνει ο ασθενής και για την κατάσταση που βρίσκεται το αίτημα προς έγκριση στον ΕΟΠΥΥ. Η φαρμακευτική αγωγή που καταχωρείται πρέπει να περιλαμβάνει το πλήρες θεραπευτικό σχήμα, δηλαδή ακόμη και φάρμακα τα οποία δεν χρειάζονται έγκριση από την Επιτροπή ΕΟΠΥΥ.
 5. Ενότητα για την πορεία της Ηπατίτιδας C και τις ιατρικές εξετάσεις, όπου καταχωρούνται και προβάλλονται στοιχεία για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις και τα αποτελέσματα. Τα στοιχεία αυτά έχουν τη δυνατότητα να προβληθούν και να εκτυπωθούν συνολικά ανά πάσα στιγμή.
 6. Ενότητα για τις νοσηλείες του ασθενή, όπου καταχωρούνται στοιχεία για την ημερομηνία εισαγωγής και εξιτηρίου, αιτίες εισαγωγής και τις παρατηρήσεις του γιατρού. Το ιστορικό των νοσηλειών θα μπορεί να προβληθεί και να εκτυπωθεί ανά πάσα στιγμή.
 7. Ενότητα για την θεραπεία των ασθενών με Ηπατίτιδα C, όπου καταχωρούνται στοιχεία για τα αποτελέσματα της φαρμακευτικής αγωγής. Οι επιλογές αφορούν την επιτυχή ή μη έκβαση της θεραπείας με τη συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή που με ιατρικούς όρους αναφέρεται ως SVR12, και καταχωρούνται ως εξής:
 • SVR12 – ναι και σε αυτή την περίπτωση το μητρώο του ασθενή απενεργοποιείται αλλά μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά με νέα διάγνωση ηπατίτιδας C, η οποία χρήζει θεραπείας
 • SVR12 – όχι, και το μητρώο του ασθενή παραμένει ενεργός και ο θεράπων ιατρός μπορεί να επεξεργαστεί όλα τα υποσυστήματα,
 • Χάθηκε στο follow up και το μητρώο του ασθενή παραμένει ενεργό και διαθέσιμο για επεξεργασία
 • Θάνατος, και το μητρώο του ασθενή απενεργοποιείται και φαίνεται μόνο το ιστορικό του.

Διαδικασία υποβολής αιτημάτων για έγκριση φαρμάκων

Όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής αιτήματος για έγκριση φαρμάκων, το αίτημα υποβάλλεται από το γιατρό ηλεκτρονικά και έπειτα εμφανίζεται στο Μητρώο του ασθενούς αναλυτικά εάν το αίτημα έχει υποβληθεί, εγκριθεί ή απορριφθεί. Θα συνυποβάλλεται φάκελος και από τους ασθενείς με επισυναπτόμενες τις εξετάσεις στα σημεία κατάθεσης των Επιτροπών Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους είτε με σκαναρισμένα τα αρχεία στο e-mail hepcepitropes@eopyy.gov.gr αναφέροντας το όνομα του θεράποντα και το όνομα του ασθενή, είτε στο φαξ 210-8110674. Όταν η αίτηση για έγκριση φαρμακευτικής αγωγής εγκριθεί ή απορριφθεί, ο θεράπων ιατρός θα λάβει ένα σχετικό email από την Επιτροπή ΕΟΠΥΥ.  Σε περίπτωση που ο ασθενής επιθυμεί να ενημερωθεί και αυτός ηλεκτρονικά, μπορεί να αποστείλει μήνυμα στο email epitropeshepcregistry@eopyy.gov.gr από το οποίο θα λαμβάνει απάντηση εάν έχει εξεταστεί το αίτημα που τον αφορά και έχει αποσταλεί αντίστοιχη σχετική ειδοποίηση στον ιατρό του.

Ο θεράπων ιατρός θα μπορεί να προσθέσει νέα φαρμακευτική αγωγή υπό αυστηρές προϋποθέσεις που αφορούν την καταχώρηση στοιχείων για την έκβαση της προηγούμενης φαρμακευτικής αγωγής. Για παράδειγμα, αυτό θα συμβαίνει σε περιπτώσεις που η φαρμακευτική αγωγή που έχει καταχωρηθεί στον ασθενή απαιτούσε έγκριση και απορρίφθηκε, ή η φαρμακευτική αγωγή που είχε καταχωρηθεί στον ασθενή απαιτούσε έγκριση, εγκρίθηκε από την Επιτροπή ΕΟΠΥΥ και στη συνέχεια συμπληρώθηκε από τον Ιατρό η Ημερομηνία και η Αιτία λήξης της αγωγής. Επίσης, προκειμένου να εκτελεστεί η συνταγή σε φαρμακείο ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη, τυπωμένη και επισυναπτόμενη στη συνταγή η Απόφαση της Επιτροπής ΕΟΠΥΥ, όπου απαιτείται, καθώς και τα Στοιχεία του ασθενή από την προβολή της φαρμακευτικής αγωγής στο Μητρώο. Σε διαφορετική περίπτωση, η συνταγή δεν θα εκτελείται μέχρι της ενημέρωσης του φακέλου.

Πλεονεκτήματα Μητρώου ασθενών με Ηπατίτιδα C

Το Μητρώο ασθενών με Ηπατίτιδα C έχει πολυάριθμα πλεονεκτήματα για τους ίδιους τους ασθενείς στη συνδιαλλαγή τους με το σύστημα υγείας και την επιτροπή του ΕΟΠΥΥ καθώς απλοποιούνται και αυτοματοποιούνται πολλές διαδικασίες. Το νέο σύστημα διασφαλίζει τη βέλτιστη παροχή φροντίδας και θεραπείας στους ασθενείς με Ηπατίτιδα C από τη πρώτη στιγμή της διάγνωσής τους.

 1. Όσον αφορά στις συναντήσεις τους με τους γιατρούς, οι ασθενείς δεν θα χρειάζεται πλέον να κρατούν σε κάθε συνάντησή τους όλες τις ιατρικές τους εξετάσεις και να αγωνιούν μήπως δεν θυμούνται κάποιον ιατρικό όρο ή με ακρίβεια τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Οι ασθενείς θα μπορούν να διατηρούν αντίγραφα του μητρώου τους σε έντυπη μορφή, καθώς το μητρώο συνοπτικά και απλά παρουσιάζει την κλινική τους εικόνα με την ερμηνεία των εξετάσεων.
 2. Οι ασθενείς θα χρειάζεται να δίνουν μόνο τον αριθμό ΑΜΚΑ και ο γιατρός θα τους ενημερώνει για την πορεία της νόσου και τις εξετάσεις που χρειάζεται να προγραμματίσουν. Ακόμα και αν βρεθούν σε άλλη πόλη και χρειαστούν νοσηλεία ή φάρμακα, μόνο με τον αριθμό ΑΜΚΑ ο γιατρός θα έχει πρόσβαση στον πλήρη ιατρικό τους φάκελο και θα τους παρέχεται η κατάλληλη φροντίδα και φαρμακευτική αγωγή.
 3. Η υποβολή των δικαιολογητικών στην επιτροπή του ΕΟΠΥΥ για έγκριση φαρμακευτικής αγωγής απλοποιείται και ενημερώνεται άμεσα από τον ΕΟΠΥΥ ο γιατρός για την απόφαση ηλεκτρονικά. Έτσι, ευελπιστούμε ότι οι ασθενείς δεν θα περιμένουν εβδομάδες και μήνες για να ξεκινήσουν τη θεραπεία τους. Η έγκριση των νέων θεραπειών θα γίνεται πλέον με αυστηρή τήρηση των κριτηρίων εκμηδενίζοντας την πιθανότητα λανθασμένων απορρίψεων.