Αν η πρώτη εξέταση αντισωμάτων βγει θετική τότε μια δεύτερη εξέταση ακολουθεί η οποία θα μας δείξει αν εξακολουθεί να υπάρχει ο ιός, σε τι ποσότητα και πόσο ενεργός είναι. Αυτό μπορεί να φανεί με την εξέταση PCR(polymerase chain reaction) ή στα ελληνικά Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης. Η εξέταση αυτή ανιχνεύει εάν υπάρχει γενετικό υλικό του ιού στο αίμα προκειμένου να βρει αν κατά την παρούσα περίοδο νοσείτε από τον ιό. Το γενετικό υλικό ονομάζεταιRNAτου ιού HCV ή HCV-RNA ή ιικό φορτίο του HCVκαι έτσι πολλές φορές θα ακούσετε να αποκαλούν την εξέταση ως ’’εξέταση RNA’’ή ως ’’φορτίο του ιού’’.

Τα αποτελέσματα αυτής της εξέτασης αναφέρονται είτε ως ανιχνεύσιμα ή ως μη ανιχνεύσιμα. Θετικά αποτελέσματα δηλαδή ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο σημαίνει ότι έχουν βρεθεί στο αίμα σας ποσότητες ιού πάνω από το προβλεπόμενο όριο.

Καλό θα ήταν να σας δοθούν συγχρόνως τα αποτελέσματα και των δυο εξετάσεων, δηλαδή τα αποτελέσματα της εξέτασης των αντισωμάτων αλλά και της εξέτασης PCR. Έτσι θα γνωρίζετε αμέσως εάν κατά την παρούσα περίοδο νοσείτε από τον ιό και κατά συνέπεια αν χρειάζεται να επισκεφτείτε ένα ηπατολόγο.