Μακροσκοπική και μικροσκοπική ανατομική εικόνα της κίρρωσης – Δομικές μεταβολές του ήπατος

Η κίρρωση είναι μια διαδικασία στην οποία ο κατεστραμμένος ιστός του ήπατος αντικαθίστανται με ουλώδη ιστό. Το όργανο χάνει την ελαστικότητά του και η αρχιτεκτονική του μεταβάλλεται και διαταράσσεται. Λόγω της εκτεταμένης ίνωσης το ήπαρ χάνει την ενιαία δομή του και διαχωρίζεται από τον ουλώδη ιστό  σε ομοιόμορφους ή ανομοιόμορφους σχηματισμούς στρογγυλού συνήθως σχήματος, που ονομάζονται αναγεννητικοί όζοι.  Οι αναγεννητικοί όζοι σχηματίζονται σε πολλές ακόμη περιπτώσεις σοβαρής και εκτεταμένης ηπατικής βλάβης που οδηγεί σε κίρρωση (όπως αλκοολική κίρρωση, χολική κίρρωση κλπ) Βρίσκονται ανάμεσα στις ουλές από ινώδη ιστό που έχουν σχηματιστεί. Πολλές φορές περιβάλλονται από ινώδη διαφράγματα τα οποία έχουν επίσης ονομαστεί και ινο-αγγειακές μεμβράνες, καθώς περιέχουν παθολογικούς αγγειακούς σχηματισμούς που εκτρέπουν τη φυσιολογική ροή του αίματος.

Ο σχηματισμός εκτεταμένου ουλώδους ιστού γενικά μειώνει και εξασθενεί τη ροή του αίματος μέσα στο ήπαρ. Αυτό καταστρέφει ακόμα περισσότερα κύτταρα και προκαλεί τη σταδιακή απώλεια της λειτουργίας του ήπατος. Η ύπαρξη των ινωδών διαφραγμάτων αντανακλά την ενεργότητα της κιρρωτικής διαδικασίας και η παρουσία των αναγεννητικών όζων έχει μεγάλη σημασία για την πιθανή κακοήθη εξαλλαγή του κιρρωτικού ήπατος σε καρκίνο.

Η μακροσκοπική εικόνα (εξωτερική εμφάνιση) του ήπατος στην κίρρωση, αλλά και η μικροσκοπική (ιστολογική) εικόνα των όζων, των αγγείων και του ουλώδους ιστού, δίνουν σοβαρές πληροφορίες ακόμη και για την αιτιολογία της κίρρωσης ! Η ύπαρξη για παράδειγμα μεγαλύτερων ή/και ανομοιόμορφων όζων (μακροοζώδης ή μικτή κίρρωση) παραπέμπει σε ιογενή αιτιολογία ενώ οι ομοιόμορφοι μικροί όζοι (μικροοζώδης κίρρωση) παραπέμπουν σε αλκοολικής αιτιολογίας νόσο τελικού σταδίου.

Οι όζοι ή τα οζίδια είναι περιοχές ηπατικού ιστού, που περιέχουν ηπατοκύτταρα, αποκόπτονται από το υπόλοιπο υγιές ήπαρ και εγκλείονται μέσα στις ζώνες των ουλών. Μέσα στους όζους ή τα οζίδια, τα ηπατικά κύτταρα προσπαθούν ανεπιτυχώς να αναγεννηθούν.