ΣΑΗΕ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»: ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ «ΑΞΙΖΩ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ» – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΡΑΣΗ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΗΠΑΤΟΣ

8 Πόλεις

2.707 Εξετάσεις

52,4% Ηπατίτιδα C

17,4% Ηπατίτιδα Β

7,7% NAFLD (μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος)

3,3% PBC (πρωτοπαθής χολική χολαγγειίτιδα)

1,4% ALD (αλκοολική ηπατοπάθεια)

1,1% AIH (αυτοάνοση ηπατίτιδα)

16,7% άλλες ηπατικές νόσοι

Ένα χρόνο πριν, ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» ξεκίνησε την υλοποίηση της δράσης πανελλαδικής εμβέλειας με τίτλο «ΑξίΖω να ΓνωρίΖω». Η δράση αυτή, στοχεύει στην παροχή δωρεάν εξετάσεων ελαστογραφίας του ήπατος (Fibroscan) σε ανθρώπους που έχουν διαγνωστεί με κάποια ηπατική νόσο, μέσω συνεργασίας με ηπατολογικά κέντρα και ιατρούς δημόσιων νοσοκομείων. Σημειώνεται ότι, η ελαστογραφία του ήπατος συνιστά μία εξειδικευμένη μη επεμβατική εξέταση αποτίμησης της εκάστοτε ηπατικής βλάβης με βαθμό αξιοπιστίας ισάξιο της βιοψίας του ήπατος και πραγματοποιείται με τη βοήθεια μηχανήματος Fibroscan. Σε αντίθεση με τη βιοψία, η ελαστογραφία του ήπατος είναι ανώδυνη, πραγματοποιείται σε σύντομο χρονικό διάστημα και δεν συνεπάγει ημερήσια νοσηλεία του ασθενούς και επιπλέον επιβάρυνση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).

Κατά το διάστημα υλοποίησης του προγράμματος «ΑξίΖω να ΓνωρίΖω», με ιδιαίτερη μέριμνα  για τις  ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, η δράση επεκτάθηκε και σε δομές υποκατάστασης / απεξάρτησης από τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, μέσω συνεργασίας με Θεραπευτικές Μονάδες Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης (ΘΜΦΑΕ) του ΟΚΑΝΑ και με δομές των Κέντρων Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων-ΚΕΘΕΑ.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος βασίστηκε στο γεγονός ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη των ανθρώπων που ζουν με νόσους του ήπατος για ανεμπόδιστη πρόσβαση σε διαγνωστικές εξετάσεις καθώς η παροχή αυτής της τόσο σημαντικής εξέτασης δεν καλύπτεται από τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία, ενώ το μηχάνημα ελαστογράφου ήπατος δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις ηπατολογικές κλινικές της χώρας.

Από την έναρξη του προγράμματος, τον Απρίλιο του 2016, μέχρι και σήμερα μας υποδέχτηκαν 20 ηπατολογικές κλινικές και δομές, με τις συνολικές επισκέψεις να ανέρχονται σε 90, σε 8 πόλεις της Ελλάδας (Αττική, Ρόδος, Πάτρα, Κρήτη, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Βέροια και Αλεξανδρούπολη).

Συγκεκριμένα, τον πρώτο χρόνο υλοποίησης της δράσης «ΑξίΖω να ΓνωρίΖω» εξετάστηκαν συνολικά 2.707 ασθενείς από τους οποίους το υψηλότερο ποσοστό, της τάξης του 69,8%, αφορούσε σε ανθρώπους που ζουν με Ιογενείς Ηπατίτιδες Β και C. Από τις δύο αυτές νόσους, μεγαλύτερη συχνότητα υπήρξε στους ασθενείς με Ηπατίτιδα C, σε ποσοστό 52,4% . Εκ, των οποίων το 15,2% βρισκόταν σε τελικό στάδιο κίρρωσης F4.

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» δεσμεύεται για συνέχεια της δράσης με εντατικότερους ρυθμούς, στοχεύοντας τη διευκόλυνση της ζωής όσο το δυνατό περισσότερων ανθρώπων που ζουν με νόσους του ήπατος κατά τη «διαδρομή» τους εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι τη θεραπεία.

2017-04-20T12:26:59+00:00