Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» συμμετείχε στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, όπου συζητήθηκε το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις». Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου και στην ποικίλη θεματολογία της συμπεριλήφθηκε:

  • Η δημιουργία χώρων επιτηρούμενης χρήσης ως μέτρο μείωσης της βλάβης που επιφέρει η χρήση ψυχοδραστικών ουσιών. Με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα το συγκεκριμένο μέτρο προάγει την ατομική και τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, ενώ προσφέρει τη μείωση των επιπτώσεων της χρήσης στις γειτονιές και στην ευρύτερη κοινότητα.
  • Η κατάργηση του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), με τη σημερινή του μορφή και η μετατροπή του σε Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)με αρμοδιότητες: την επιστημονική παρακολούθηση και εκτίμηση της υγείας του πληθυσμού, την επιδημιολογική επιτήρηση και την εποπτεία της επίπτωσης των νοσημάτων.
  • Διατάξεις που αφορούν στη φαρμακευτική πολιτική και στην αποζημίωση φαρμάκων

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέα» Γ. Καλαμίτσης, με γνώμονα την προάσπιση της δημόσιας και ατομικής υγείας, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και τη σημασία της θεσμοθετημένης συμμετοχής της Κοινωνίας των Πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τοποθετήθηκε επί 4 θεμάτων:

  1. Χώροι εποπτευόμενης χρήσης (ΧΕΧ):

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας», υιοθετεί και ταυτίζεται πλήρως με τις θέσεις της Πλατφόρμας ΜΚΟ για τις Ψυχοδραστικές Ουσίες – της οποίας αποτελεί μέλος – και είναι διαθέσιμες εδώ. Επίσης, ιδιαίτερη μνεία δόθηκε στη σημασία της άμεσης δημιουργίας των ΧΕΧ, όχι μόνο ως αποτελεσματικό μέτρο αναχαίτησης της μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων αλλά πρωτίστως ως  μέτρο για να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε «ένας χρήστης για να πάει στην απεξάρτηση πρέπει να είναι ζωντανός».

Σημειώνεται ότι οι χρήστες πλήττονται δυσανάλογα από λοιμώδη νοσήματα όπως η ηπατίτιδα C, η ηπατίτιδα Β, ο HIV και η φυματίωση.

  1. Μείωση της βλάβης:

Η υιοθέτηση της σημασίας μείωσης της βλάβης εκλαμβάνεται ως θετική εξέλιξη, παρόλα αυτά το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει ενότητα για τη μείωση της βλάβης από το κάπνισμα, παράλληλα με τη μη εφαρμογή του νόμου, τις συνέπειες του οποίου αντιμετωπίζει εντόνως το σύστημα υγείας.

  1. Ανασύσταση και μετονομασία του ΚΕΕΛΠΝΟ:

Το προηγούμενο μοντέλο διακυβέρνησης του ΚΕΕΛΠΝΟ αποδείχθηκε δυσλειτουργικό. Παρόλα αυτά, η ανασύσταση και μετονομασία του φορέα, μας προσφέρει την ευκαιρίαένταξης, στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο,  εκπροσώπου της Κοινωνίας των Πολιτών. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι τα λοιμώδη νοσήματα αποτελούν κύριο πεδίο δράσης του φορέα, ο νέος οργανισμός οφείλει να επωφεληθεί από την εμπειρία και το πλούσιο έργο της Κοινωνίας των Πολιτών στο ζήτημα.

  1. Αξιολόγηση και αποζημίωση φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης (ΗΤΑ)

Η επιτροπή αξιολόγησης και αποζημίωσης φαρμάκων δυστυχώς δεν εκπροσωπείται από την Κοινωνία των Πολιτών. Με την παρούσα της μορφή όμως θα μπορούσε να καταστήσει πιο διαφανείς διαδικασίες προς τους πολίτες, ώστε να κατανοούν τον τρόπο και την επιχειρηματολογία για τη λήψη εκάστοτε αποφάσεων.