Η υγεία είναι ανθρώπινο δικαίωμα

Η 7η Απριλίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και αποτελεί μία ευκαιρία να στραφεί η παγκόσμια προσοχή σε κρίσιμα θέματα υγείας και να υπενθυμίσουμε στους ιθύνοντες ότι όλοι πρέπει να μπορούν να έχουν ίση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη όταν τη χρειάζονται, όπου και αν βρίσκονται, ανεξαρτήτως του τρόπου ζωής τους.

Φέτος,  ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) εστιάζει στην καθολική υγειονομική κάλυψη. Ενώ σημειώνεται πρόοδος αρκετές χώρες του κόσμου, εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και εκατομμύρια περισσότεροι αναγκάζονται να επιλέξουν μεταξύ υγειονομικής περίθαλψης και άλλων καθημερινών εξόδων όπως έξοδα για τρόφιμα, ρούχα ή στέγαση.

Στην Ελλάδα το έτος 2017, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο μέσος όρος του ποσοστού των ατόμων με ανάγκες για ιατρικές εξετάσεις ή θεραπείες που δεν ικανοποιήθηκαν, ανήλθε στο 10,9%. Το ποσοστό ανεβαίνει στο 19,3% αναφορικά με το οικονομικά ασθενέστερο 20% του πληθυσμού και μειώνεται στο 3,7% για το πιο ευκατάστατο 20%.

Κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες, όπως η εκπαίδευση, το καθεστώς απασχόλησης, το επίπεδο εισοδήματος και οι συνθήκες διαβίωσης γενικότερα ασκούν σημαντική επίδραση στην υγεία ενός ατόμου. Η κοινωνική και οικονομική ευαλωτότητα έχει επιβαρυντικές προεκτάσεις στην ποιότητα ζωής, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόληψης και φροντίδας και εν τέλει στην ίδια την υγεία μας.

Οι ανισότητες στον χώρο της υγείας αποτυπώνονται με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, πολλοί άνθρωποι που έχουν ιστορικό χρήσης ενδοφλέβιων ουσιών ή είναι ενεργοί χρήστες – ένας πληθυσμός με δυσανάλογα υψηλό επιπολασμό της ηπατίτιδας C – συναντούν σοβαρά εμπόδια πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Παρά την καθολική πρόσβαση στις νέες θεραπείες για την ηπατίτιδα C, εξακολουθούν να συναντούν δυσκολίες, ώστε να τις ξεκινήσουν. Πρόσφατα στοιχεία συν-αποδίδουν τα υπάρχοντα εμπόδια στην έλλειψη υποστήριξης κατά την επαφή των χρηστών με το σύστημα υγείας, στη γραφειοκρατία και στη στάση ορισμένων επαγγελματιών υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να συνυπολογίσουμε την ενδεχόμενη ύπαρξη συννοσηρότων.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος «Προμηθέας» υιοθετεί τα κεντρικά μηνύματα του Π.Ο.Υ.:

  • Η υγεία είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Όλοι θα πρέπει να έχουν την πληροφόρηση και τις υπηρεσίες που χρειάζονται ώστε να φροντίζουν την υγεία τους και την υγεία της οικογένειάς τους
  • Ο μισός τουλάχιστον παγκόσμιος πληθυσμός δεν λαμβάνει τις υπηρεσίες υγείας που έχει ανάγκη
  • Περίπου 100 εκατομμύρια άνθρωποι φτωχοποιούνται κάθε χρόνο εξ αιτίας εξόδων συμμετοχής για την υγεία τους (out-of-pocketspending)
  • Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των ασθενών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα φροντίσουν την υγεία τους,  στο συντονισμό της φροντίδας τους και στην διεκδίκηση της κάλυψης των αναγκών των ασθενών από τους φορείς χάραξης πολιτικής υγείας
  • Ένα σύστημα υγείας με ισχυρή πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα, είναι οικονομικά αποδοτικό και βελτιώνει την ποιότητα της περίθαλψης
  • Για να γίνει η υγεία για όλους πραγματικότητα χρειαζόμαστε: άτομα και κοινότητες που έχουν πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, επαγγελματίες υγείας που παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες, ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην υγεία και φορείς χάραξης πολιτικής υγείας οι οποίοι επενδύουν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας