Τα άτομα που είναι ενταγμένα σε θεραπευτικά προγράμματα για τη χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών, όπου υπάρχει διασυνδετής που διευκολύνει την πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για την ηπατίτιδα C, είναι 10 φορές πιο πιθανό να παραπεμφθούν σε ηπατολογικά κέντρα και να ξεκινήσουν θεραπεία. Αυτό ήταν το συμπέρασμα πιλοτικής έρευνας, η οποία διεξήχθη στην Αγγλία και δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Addiction.

Ο επιπολασμός της ηπατίτιδας C είναι υψηλός μεταξύ των χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών, όμως οι δείκτες διάγνωσης, η διασύνδεση με ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη τείνουν να είναι χαμηλοί, εκτός αν καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες ως προς την διασύνδεση, σύμφωνα με την έρευνα.

Η μελέτη με τίτλο Hepatitis C– Awareness Through to Treatment (HepCATT) σχεδιάστηκε έτσι ώστε να αξιολογηθεί η επίδραση τοποθέτησης διασυνδετή / διευκολυντή σε κλινικές ειδικευμένες στις εξαρτήσεις, σχετικά με την πρόσβαση και την συμμόρφωση των χρηστών σε ιατρική φροντίδα και στην θεραπεία για την ηπατίτιδα C.

Η έρευνα συνέκρινε 3 δομές στις οποίες εφαρμόστηκε η παρέμβαση, με 5 δομές «ελέγχου», όπου τουλάχιστον 200 χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ήταν ενταγμένοι κάθε χρόνο.   Οι διευκολυντές είχαν την ειδικότητα νοσηλευτή/ριας.

Σε αυτό το πλαίσιο οι διευκολυντές (facilitators)  εφήρμοσαν ένα εύρος ενεργειών και δραστηριοτήτων ώστε να βελτιωθεί η συμμόρφωση των ασθενών σε εξετάσεις και στη θεραπεία. Σε αυτές συμπεριλήφθηκε:

  • Εκπαίδευση για τη νόσο και τη θεραπεία της ηπατίτιδας C σε όλους τους επαγγελματίες υγείας των δομών που έχουν άμεση επαφή με τους θεραπευόμενους
  • Εκπαίδευση σχετικά τους τρόπους συμμετοχής σε συζήτηση με τους θεραπευόμενους πριν και μετά τη διαδικασία εξέτασης
  • Διαπροσωπική επαφή με τους θεραπευόμενους με θέμα συζήτησης την σημασία της εξέτασης και της θεραπείας για την ηπατίτιδα C
  • Προγραμματισμός ραντεβού με ηπατολογικές κλινικές, αναλόγως με το πρόγραμμα των δομών
  • Follow-up στους θεραπευόμενους που δεν είχαν εξεταστεί για ηπατίτιδα C
  • Υπενθύμιση των ιατρικών ραντεβού και εκ νέου κλείσιμο ραντεβού σε περίπτωση που το έχασαν (αυτή η παρέμβαση αξιολογήθηκε ως η πιο αποτελεσματική)
  • Δημιουργία συστήματος υποστήριξης από ομότιμους για την παρακολούθηση των ραντεβού με ιατρό

Πηγή: infohep