Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος «Προμηθέας», παρουσιάζει τον καθιερωμένο διετή απολογισμό δράσεων, για τα έτη 2017 – 2018. Ο απολογισμός αποσκοπεί στην ενημέρωση των μελών, των συνεργατών, των εθελοντών και των υποστηρικτών μας, για την καθημερινή προσπάθεια που γίνεται εκ μέρους του συλλόγου για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ανθρώπων που ζουν με νόσους του ήπατος και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και για την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού.

Στις εισαγωγικές ενότητες του απολογισμού, παρατίθενται αναλυτικά η αποστολή και το όραμα του συλλόγου, ενώ παρουσιάζεται το Διοικητικό Συμβούλιο και η ομάδα μας.

Στη συνέχεια, ακολουθούν ενότητες οι οποίες περιλαμβάνουν την πορεία του Συλλόγου «Προμηθέα», σε πανελλαδική εμβέλεια, με στόχο να αποτυπωθεί η έμπρακτη διαδρομή προς επίτευξη των στόχων μας μέσω:

  • στοχευμένων προγραμμάτων και δράσεων
  • υπηρεσιών
  • εκστρατειών ενημέρωσης
  • επιστημονικών ερευνών
  • ημερίδων

Η παρουσίαση των παραπάνω ενεργειών συνοδεύεται με ποιοτικά / αριθμητικά δεδομένα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Παράλληλα, ως σημαντικό κομμάτι της πορείας μας καταγράφονται οι διεκδικήσεις μας, ασκώντας πιέσεις και σε πολιτικό επίπεδο.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο δίκτυο και τις συνεργασίες του συλλόγου, τις οποίες επιδιώκουμε να αναπτύσσουμε και να αξιοποιούμε σε κάθε ενέργεια μας, καθώς πιστεύουμε ότι οι συλλογικές παρεμβάσεις έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στον κοινό στόχο. Τέλος, στο πλαίσιο της καθολικής διαφάνειας, παρατίθεται ο οικονομικός μας απολογισμός για τη διετία 2017 – 2018.

Με αφορμή την έκδοση και δημοσίευση του παρόντος απολογισμού ο πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας», Γιώργος Καλαμίτσης, δήλωσε:

«Η προσφορά όλων των ανθρώπων, μελών, συνεργατών, εθελοντών και υποστηριχτών έχει κάνει ακόμα πιο σημαντική για εμάς την υποχρέωση για διαφάνεια και χρηστή διαχείριση. Και σε αυτούς, πρώτιστα, απευθύνεται αυτός ο απολογισμός».

 

Τον απολογισμό μπορείτε να βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή εδώ.