Η ιογενής Ηπατίτιδα C είναι μία νόσος που μας αφορά όλους και αποτελεί σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Στη χώρα μας ζουν κατά προσέγγιση 135.000 άνθρωποι με χρόνια Ηπατίτιδα C (HCV). Το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν με την νόσο και γνωρίζουν για την κατάσταση της υγείας τους αγγίζει μόλις το 20%.

Σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατων μελετών, το 80% των νέων μολύνσεων από ηπατίτιδα C στην Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλεται στην ενδοφλέβια χρήση ουσιών. Παγκοσμίως, 2 στους 3 Χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών  (ΧΕΝ) έχουν προσβληθεί από τον ιό της HCV. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι, ποσοστό́ των χρηστών ενέσιμων ουσιών στους οποίους διαγνωστήκαν αντισώματα έναντι του HCV (anti-HCV θετικό́) κυμάνθηκε σε ποσοστό μεταξύ́ 66,7% και 73,5%, ανάλογα με την πηγή́ των στοιχείων.

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω πολύ σημαντικά στοιχεία, σχεδίασε και υλοποιεί στοχευμένο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και πρόληψης για την Ηπατίτιδα C, στην ειδική πληθυσμιακή ομάδα ανθρώπων που έχουν ιστορικό χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών, με τίτλο C-αφορά.

Το πρόγραμμα αυτό, είναι πανελλαδικής εμβέλειας και υλοποιείται σε συνεργασία με δομές απεξάρτησης ή υποκατάστασης από τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών

Στόχος του προγράμματος είναι η σφαιρική ενημέρωση του πληθυσμού-στόχου (αλλά και των συνεργαζόμενων με τις δομές επαγγελματιών υγείας προς μελλοντική μεταλαμπάδευση της γνώσης) μέσω παρουσίασης πληροφοριών για την ιογενή ηπατίτιδα C, για πρακτικές ασφαλούς χρήσης καθώς και η προαγωγή της πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης για τη νόσο.

Επίσης, το πρόγραμμα εστιάζει στην κατάρριψη μύθων που συνοδεύονται από τη νόσο, στην προαγωγή της σημασίας της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και στην αντιμετώπιση του κοινωνικού στίγματος.

Σκοπός των εκπρόσωπων του ΣΑΗΕ «Προμηθέα» είναι η θωράκιση της ομάδας στόχου από την ηπατίτιδα C, καθώς υπάρχει η πιθανότητα εσφαλμένων πρακτικών κοινής χρήσης αλλά και διαστρεβλωμένων αντιλήψεων σχετικά με τη φύση, την εξέλιξη και τη μετάδοση των ιογενών ηπατιτίδων.

Επίσης, πραγματοποιείται διασύνδεση με το Εθνικό Σύστημα Υγείας για ανθρώπους που γνωρίζουν ότι ζουν με τον ιό αλλά δεν παρακολουθούνται από ιατρό – ηπατολόγο τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Σημειώνεται ότι η ενημέρωση για πρακτικές ασφαλούς χρήσης θωρακίζει την πληθυσμιακή αυτή ομάδα και από άλλα μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως η ηπατίτιδα Β και ο ιός του HIV.

Το πρόγραμμα  C- αφορά θα υλοποιηθεί καθ’ όλη την διάρκεια του 2017, ενώ υπάρχει η δυνατότητα εκ νέου επισκέψεων σε δομές εφόσον ζητηθεί.