Ατομική συμβουλευτική, ομαδική θεραπεία και υπνοθεραπεία είναι μερικές αποδεδειγμένα επιτυχημένες προσεγγίσεις στην προσπάθεια διακοπής του καπνίσματος, που σε μεγάλο βαθμό υποβοηθούν συνδυαστικά τις υπόλοιπες μεθόδους. Η ψυχοθεραπεία είναι ίσως όχι απλώς απαραίτητη, αλλά θεμελιώδες κομμάτι της προσπάθειας για διακοπή του καπνίσματος, καθώς κατά κανόνα η εξάρτηση από τη νικοτίνη έχει πρωταρχικώς ψυχολογικά αίτια.