Ο κίνδυνος μετάδοσης της ηπατίτιδας C είναι αρκετά χαμηλός. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης ο κίνδυνος αυξάνεται όταν υπάρχει αιμορραγία, αλλά ακόμη και μικροτραυματισμός βλεννογόνων ή δέρματος. Αυτό συμπεριλαμβάνει σεξ κατά τη διάρκεια της εμμηνόρροιας (περίοδος) ή πρωκτικό σεξ όπου αυξάνεται ο κίνδυνος αιμορραγίας. Επίσης, τα σεξουαλικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των παραπάνω σεξουαλικών συμπεριφορών αποτελούν επίσης πηγή μόλυνσης αν γίνεται κοινή χρήση τους.
Το στοματικό σεξ υπό την προϋπόθεση να μην υπάρξει τραυματισμός και κατά συνέπεια αιμορραγία, θεωρείται μια σεξουαλική πράξη με ελάχιστο κίνδυνο μετάδοσης του ιού. Θα πρέπει στοματικό σεξ να γίνεται τουλάχιστον 2 ώρες μετά από ενέργειες που τραυματίζουν ή τροποποιούν την κατάσταση της στοματικής κοιλότητας, όπως οδοντιατρικές εργασίες ή βούρτσισμα των δοντιών. Επίσης, όταν υπάρχει παρουσία κάποιων συγκεκριμένων σεξουαλικώς μεταδιδόμενων ασθενειών ο κίνδυνος μετάδοσης αυξάνεται. Το σεξ χωρίς προφύλαξη, έστω και μια μονάχα φορά, με κάποιον που έχει συλλοίμωξη HIV και HCV είναι ενδεικτικά πράξη αυξημένου κινδύνου μετάδοσης. Ο κίνδυνος μετάδοσης της ηπατίτιδας C αυξάνεται με την παρουσία του HIV. Παραθέτουμε στην συνέχεια τα αποτελέσματα  δεκαετούς  έρευνας για τους τρόπους σεξουαλικής μετάδοσης του ιού.

Ευρωπαϊκή Μελέτη για την σεξουαλική μετάδοση*

Δεν υπάρχουν στοιχεία για την μετάδοση της Ηπατίτιδας C μέσω σεξουαλικής πράξη σε μονογαμικά ζευγάρια: Υπάρχουν αποτελέσματα δεκαετούς έρευνας. όπου μετρήθηκε η πιθανότητα μετάδοσης μέσω σεξουαλικής πράξης της Ηπατίτιδας C (HCV) ανάμεσα σε 895 μονογαμικά ετεροφυλικά ζευγάρια όπου ο ένας είναι χρόνιος ασθενής της HCV.  Επτακόσια εβδομήντα έξι άτομα (86,7%) παρακολουθήθηκαν κατά την διάρκεια 10 ετών.

Οι ερευνητές στο πόρισμα τους κατέληξαν ότι το ρίσκο της μετάδοσης του ιού μέσω της σεξουαλικής πράξης αποδείχθηκε εξαιρετικά χαμηλό, σχεδόν ανύπαρκτο σε ετερόφυλα μονογαμικά ζευγάρια.  Τέλος, δεν συνέστησαν την χρήση προφυλακτικού από φορείς του ιού της Ηπατίτιδας Cκατά την διάρκεια της σεξουαλικής πράξης στα ζευγάρια αυτά.

*Carmen Vandelli and others. Lack of Evidence of Sexual Transmission of Hepatitis C among Monogamous Couples: Results of a 10-Year Prospective Follow-Up Study. American Journal of Gastroenterology 99(6): 855-859. May 2004