Το εργαστήριο ή η κλινική όπου σε παρέπεμψε ο παθολόγος σου για να εξεταστείς, θα διαβιβάσει το αποτέλεσμα της εξέτασής σου σε αυτόν. Εάν η εξέτασή σου είναι θετική, ο παθολόγος σου οφείλει να μεριμνήσει για τη σωστή και συνεχή παρακολούθηση και θεραπεία σου, παραπέμποντας σε στον ηπατολόγο, ο οποίος θα σε παρακολουθεί στο (εξειδικευμένο) ηπατολογικό ιατρείο ή την ηπατολογική κλινική όπου εργάζεται. Έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις από τον παθολόγο σου να σου προτείνει κάποιες επιλογές από γιατρούς αυτής της ειδικότητας και στη συνέχεια να επιλέξεις εσύ σε ποιον τελικά θα απευθυνθείς για την παρακολούθησή σου, ανάλογα και με παράγοντες πρακτικούς της καθημερινής σου ζωής (πχ. την τοποθεσία όπου βρίσκεται το ηπατολογικό ιατρείο ή η κλινική και πόσο εύκολο σου είναι να μεταβαίνεις εκεί).. Να έχεις υπόψη σου πως ο παθολόγος σου μπορεί να μην έχει την πολυτέλεια ή την εμπειρία να σου προτείνει αρκετές επιλογές και πιθανόν να περιοριστεί να σου συστήσει κάποιον συνεργάτη του από αυτή την ειδικότητα, τον οποίο γνωρίζει καλά και εμπιστεύεται.