Αφότου ο ιός HBV εισέλθει στο σώμα σου δεν εμφανίζονται συμπτώματα για έναν έως έξι μήνες. Αυτό το γεγονός είναι γνωστό ως η περίοδος επώασης. Κατά το ίδιο διάστημα, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, ο ιός δεν μπορεί να ανιχνευτεί στο αίμα με τις συνηθισμένες εξετάσεις ελέγχου του αίματος στις αιμοδοσίες.

Όπως όμως συμβαίνει στις περισσότερες ιογενείς λοιμώξεις του ήπατος, πολλοί άνθρωποι με ηπατίτιδα Β δεν θα παρουσιάσουν ποτέ συμπτώματα παρά μόνο όταν το ήπαρ έχει αναπτύξει κίρρωση ή/και καρκίνο ή μπορεί να παρουσιάσουν γενικά συμπτώματα που μοιάζουν με άλλες κοινές ιώσεις, οπότε δεν θορυβούνται και δεν αποφασίζουν να ζητήσουν ιατρικό έλεγχο. Κατ’ αυτό τον τρόπο η νόσος συνεχίζει να εξελίσσεται έως ότου οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες βλάβες και επιπλοκές.

Δεδομένου του παραπάνω γεγονότος, οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από τον HBV δεν το γνωρίζουν και έτσι μπορεί να συνεχίζουν να μεταδίδουν τον ιό σε άλλους χωρίς βεβαίως να το αντιλαμβάνονται, με αποτέλεσμα τη συνεχιζόμενη μετάδοση της νόσου και κατά συνέπεια την εξάπλωση της επιδημίας.