Ποια είναι η διαφορά μεταξύ οξείας και χρόνιας ηπατίτιδας Β;

Η ηπατίτιδα Β μπορεί να προκαλέσει μια οξεία ή χρόνια ασθένεια.

• Η οξεία ασθένεια είναι μια ξαφνική ασθένεια που διαρκεί για σύντομο χρονικό διάστημα (λιγότερο από έξι μήνες)

• Η χρόνια ασθένεια είναι αυτή που διαρκεί περισσότερο από έξι μήνες, ενδεχομένως, για το υπόλοιπο της ζωής σας. Μερικές φορές τα συμπτώματα μπορεί να εμφανίζονται και στη συνέχεια να φεύγουν.

2013-05-02T16:01:47+00:00