Υπάρχει πλέον σημαντική εμπειρία στην εκτέλεση μεταμοσχεύσεων ήπατος σε ασθενείς με ηπατίτιδα C. Τα ποσοστά επιβίωσης είναι περίπου εβδομήντα τοις εκατό μετά από πέντε χρόνια. Όμως, η έλλειψη διαθέσιμων δωρητών σημαίνει ότι οι μεταμοσχεύσεις προσφέρονται μόνο για τον ασθενή του οποίου το ήπαρ θεωρείται ότι είναι στο τελευταίο έτος της ζωής του. (βλ. μεταμοσχεύσεις ήπατος)