Για μερικούς ανθρώπους με κίρρωση που αναπτύσσουν απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές, ή έχουν ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα η μεταμόσχευση ήπατος είναι συνήθως η μόνη επιλογή. Αν και είναι μια σοβαρή επέμβαση, τα ποσοστά των ληπτών που παραμένουν ζωντανοί μετά από 5 χρόνια είναι πολύ ικανοποιητικά.

Ο ιός της ηπατίτιδας Β μπορεί να μολύνει το νέο ήπαρ και ορισμένες φορές προκαλεί σοβαρή ασθένεια, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τη σωστή και στενή παρακολούθηση μετά τη μεταμόσχευση, ώστε να περιοριστούν το δυνατό περισσότερο τέτοιες επιπλοκές.