Φυσική εξέλιξη και κλινική πορεία της νόσου

/Φυσική εξέλιξη και κλινική πορεία της νόσου
­

Πρόλογος

Αφότου ο ιός HBV εισέλθει στο σώμα σου δεν εμφανίζονται συμπτώματα για έναν έως έξι μήνες. Αυτό το γεγονός είναι γνωστό ως η περίοδος επώασης. Κατά το ίδιο διάστημα, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, ο ιός δεν μπορεί να ανιχνευτεί στο αίμα με τις συνηθισμένες εξετάσεις ελέγχου του αίματος στις αιμοδοσίες.

Όπως όμως συμβαίνει στις περισσότερες […]

Συμπτώματα

Μερικοί άνθρωποι πάντως ενδέχεται να νοσήσουν με ήπιο τρόπο και να αισθάνονται ότι δεν είναι αρκετά άρρωστοι για να επισκεφτούν το γιατρό. Υπάρχουν πολλά γενικά συμπτώματα, μερικά από τα οποία μπορεί να συγχέονται με μια απλή γρίπη.

• κόπωση
• άλγη και πόνοι
• πυρετός
• απώλεια όρεξης
• ναυτία (αίσθημα αδιαθεσίας) και ασθένεια
• πόνος στο στομάχι
• μερικοί άνθρωποι διαπιστώνουν […]

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ οξείας και χρόνιας ηπατίτιδας Β;

Η ηπατίτιδα Β μπορεί να προκαλέσει μια οξεία ή χρόνια ασθένεια.

• Η οξεία ασθένεια είναι μια ξαφνική ασθένεια που διαρκεί για σύντομο χρονικό διάστημα (λιγότερο από έξι μήνες)

• Η χρόνια ασθένεια είναι αυτή που διαρκεί περισσότερο από έξι μήνες, ενδεχομένως, για το υπόλοιπο της ζωής σας. Μερικές φορές τα συμπτώματα μπορεί να εμφανίζονται και στη […]

Οξεία ηπατίτιδα Β

Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνο για την ανάρρωση από την οξεία ηπατίτιδα Β και ακόμη κι αν οι περισσότεροι άνθρωποι θα αισθάνονται καλύτερα μέσα σε λίγες εβδομάδες, μπορεί να εξακολουθούν να έχουν συμπτώματα κόπωσης και έλλειψης ενέργειας για πολλούς μήνες. Άλλοι άνθρωποι μπορεί να αναρρώσουν και να έχουν «καθαρίσει» (αποβάλλει) τον ιό από το σώμα […]

Χρόνια ηπατίτιδα Β

Η ηπατίτιδα Β αποκαλείται χρόνια, όταν η λοίμωξη διαρκεί περισσότερο από έξι μήνες ελεγχόμενη με τους εργαστηριακούς δείκτες του ιού στο αίμα. Σε ποσοστό 5-15% όσοι άνθρωποι παρουσίασαν οξεία ηπατίτιδα Β μπορεί στη συνέχεια να συνεχίσουν να νοσούν από χρόνια ηπατίτιδα Β, εφόσον έχουν μολυνθεί ως ενήλικες. Μπορεί μάλιστα να έχουν περάσει στη φάση της […]