Ιντερφερόνη.

Οι ιντερφερόνες είναι ένα σύνολο φυσικών πρωτεϊνών οι οποίες αποτελούν βασικό μέρος του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Οι ιντερφερόνες δρουν με τους εξής δυο τρόπους : - Καταρχάς επιβραδύνουν την διαδικασία αντιγραφής (άρα και πολλαπλασιασμού) του ιού. Η επιβράδυνση της διαδικασίας της αντιγραφής προκαλείται δεσμεύοντας όλους τους παρόντες κυτταρικούς υποδοχείς τους οποίους χρησιμοποιεί ο ιός για [...]