Θεραπεία για HCV

/Θεραπεία για HCV
­

Διαθέσιμες θεραπείες για την Ηπατίτιδα C στην Ελλάδα

Η Ηπατίτιδα C είναι μία χρόνια ασυμπτωματική ασθένεια που πλέον θεραπεύεται με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Ένας στους πέντε ανθρώπους που έχουν εκτεθεί στον ιό της Ηπατίτιδας C καταφέρνει την πλήρη ίαση της ασθένειας από μόνος του, ενώ πολλοί ασθενείς επιτυγχάνουν την πλήρη ίαση της ασθένειας μέσω φαρμακευτικής θεραπείας.

Ο ιός της Ηπατίτιδα C συχνά αναφέρεται […]

Sofosbuvir-Velpatasvir

Τι είναι το Sofosbuvir/Velpatasvir και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται;

Το Sofosbuvir/Velpatasvir είναι αντιικό φάρμακο το οποίο χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων με χρόνια (μακροχρόνια) ηπατίτιδα C, μια λοιμώδη νόσο που προσβάλλει το ήπαρ και οφείλεται στον ιό της ηπατίτιδας C.

Πώς χρησιμοποιείται το Sofosbuvir/Velpatasvir;

Χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή, η δε έναρξη και η παρακολούθηση της θεραπείας πρέπει […]

Ριμπαβιρίνη

Τι είναι το ριμπαβιρίνη;

Είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριμπαβιρίνη. Διατίθεται υπό μορφή καψακίων (200 mg) και πόσιμου διαλύματος (40 mg/ml).

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το ριμπαβιρίνη ;

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα για τη θεραπεία ενηλίκων που πάσχουν από χρόνια ηπατίτιδα C (ηπατική νόσος οφειλόμενη σε λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C). Μπορεί […]

Λεντιπασβίρη/Σοφοσμπουβίρη.

Τι είναι η Λεντιπασβίρη/Σοφοσμπουβίρη και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται;

Η Λεντιπασβίρη/Σοφοσμπουβίρη είναι αντιιικό φάρμακο το οποίο χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων με χρόνια (μακροχρόνια) ηπατίτιδα C (λοιμώδης νόσος η οποία προσβάλλει το ήπαρ και οφείλεται στον ιό της ηπατίτιδας C). Χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή, η δε έναρξη και η παρακολούθηση της θεραπείας πρέπει να πραγματοποιείται από γιατρό με […]

Ομπιτασβίρη / Παριταπρεβίρη / Ριτοναβίρη

Τι είναι η Ομπιτασβίρη / Παριταπρεβίρη / Ριτοναβίρη και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται;

Ο θεραπευτικός συνδυασμός Ομπιτασβίρη / Παριταπρεβίρη / Ριτοναβίρη είναι αντιιικό φάρμακο που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα για τη θεραπεία ενηλίκων με χρόνια (μακροχρόνια) ηπατίτιδα C, μια λοιμώδη νόσο η οποία προσβάλλει το ήπαρ και οφείλεται στον ιό της ηπατίτιδας C. Περιέχει 3 δραστικές […]

Ντασαμπουβίρη

Τι είναι η Ντασαμπουβίρη και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται;

Η Ντασαμπουβίρη είναι αντιιικό φάρμακο που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα για τη θεραπεία ενηλίκων με χρόνια (μακροχρόνια) ηπατίτιδα C, μια λοιμώδη νόσο η οποία προσβάλλει το ήπαρ και οφείλεται στον ιό της ηπατίτιδας C. Περιέχει τη δραστική ουσία Ντασαμπουβίρη. Χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή, η δε έναρξη […]

Σιμεπρεβίρη.

Τι είναι η Σιμεπρεβίρη και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται;

Η Σιμεπρεβίρη είναι αντιιικό φάρμακο και χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της χρόνιας (μακροχρόνιας) ηπατίτιδας C (λοιμώδης νόσος η οποία προσβάλλει το ήπαρ και οφείλεται στον ιό της ηπατίτιδας C) σε ενήλικες. Η Σιμεπρεβίρη χορηγείται σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα μόνο με ιατρική συνταγή, η δε έναρξη και η […]

Ντακλατασβίρη.

Τι είναι η Ντακλατασβίρη και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται;

Η Ντακλατασβίρη είναι αντιιικό φάρμακο που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα για τη θεραπεία της χρόνιας (μακροχρόνιας) ηπατίτιδας C (λοιμώδης νόσος η οποία προσβάλλει το ήπαρ και οφείλεται στον ιό της ηπατίτιδας C) σε ενήλικες. Χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή, η δε έναρξη και η παρακολούθηση της […]

Σοφοσμπουβίρη.

Τι είναι η Σοφοσμπουβίρη και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται;

Η Σοφοσμπουβίρη είναι αντιικό φάρμακο και χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της χρόνιας (μακροχρόνιας) ηπατίτιδας C (λοιμώδης νόσος η οποία προσβάλλει το ήπαρ και οφείλεται στον ιό της ηπατίτιδας C) σε ενήλικες. Χορηγείται σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα, μόνο με ιατρική συνταγή, η δε έναρξη και η παρακολούθηση της θεραπείας […]

Ιντερφερόνη.

Οι ιντερφερόνες είναι ένα σύνολο φυσικών πρωτεϊνών οι οποίες αποτελούν βασικό μέρος του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Οι ιντερφερόνες δρουν με τους εξής δυο τρόπους :

– Καταρχάς επιβραδύνουν την διαδικασία αντιγραφής (άρα και πολλαπλασιασμού) του ιού. Η επιβράδυνση της διαδικασίας της αντιγραφής προκαλείται δεσμεύοντας όλους τους παρόντες κυτταρικούς υποδοχείς τους οποίους χρησιμοποιεί ο ιός για να […]