Μακροπρόθεσμα, η συνεχής βλάβη του ήπατος έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ουλών στο ήπαρ. Ακανόνιστα εξογκώματα, γνωστά ως οζίδια, αντικαθιστούν το λείο ιστό του ήπατος και το ήπαρ γίνεται πιο σκληρό. Ως αποτέλεσμα, το ήπαρ έχει έλλειψη από επουλωτικά κύτταρα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη ηπατική ανεπάρκεια, η οποία μπορεί να είναι θανατηφόρα χωρίς μεταμόσχευση ήπατος16. Παρόλα αυτά σήμερα η κίρρωση εφόσον είναι σε αρχικό στάδιο, μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη φαρμακευτική αγωγή, χωρίς να οδηγήσει σε θανατηφόρες επιπλοκές.