Οι χειρουργικές και οι οδοντιατρικές επεμβάσεις δημιουργούν από μόνες τους συνθήκες κινδύνου έκθεσης στον ιό, ειδικότερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στις ανεπτυγμένες χώρες οι νοσοκόμοι και οι ιατροί επιβάλλεται να χρησιμοποιούν καινούργια ή αποστειρωμένα εργαλεία και να ακολουθούν τις διεθνείς διαδικασίες προφύλαξης ώστε να μπορούν να προφυλάξουν τον εαυτό τους και τους ασθενείς που παρακολουθούν. Παρά το γεγονός πως ο κίνδυνος μειώνεται δεν εξαφανίζεται. Στις περισσότερες αναπτυσσόμενες  χώρες αυτές οι διαδικασίες προφύλαξης δεν υφίστανται όταν πραγματοποιείται μια χειρουργική ή μια οδοντιατρική επέμβαση. Αν ποτέ είχες υποβληθεί σε οδοντιατρική ή χειρουργική επέμβαση σε κάποια αναπτυσσόμενη χώρα, μπορεί να έχεις βρεθεί εκτεθειμένος στον ιό. Οι πιθανότητες μόλυνσης αυξάνονται αν η χώρα την οποία επισκέφτηκες παρουσιάζει αυξημένη νοσηρότητα.

Ένας ακόμα κίνδυνος υφίσταται όταν γιατροί που έχουν μολυνθεί από τον ιό κάνουν επεμβάσεις με γυμνά χέρια. Πρέπει να τονίσουμε βέβαια ότι αυτό απαγορεύεται ρητώς στις ανεπτυγμένες χώρες. Επίσης ιατροί που έχουν λοίμωξη από HCV, HBV και HIV απαγορεύεται να εκτελούν επεμβάσεις ακόμη και με γάντια όταν τοποθετούν τα χέρια τους σε εσωτερικές κοιλότητες του σώματος χωρίς ορατότητα όπου υπάρχει ο κίνδυνος τραυματισμού (πχ. στα επείγοντα περιστατικά σε εσωτερικές κακώσεις με σπασμένα οστά).