Μέτριος έως πολύ υψηλός κίνδυνος σε συγκεκριμένα επαγγέλματα

Ορισμένα επαγγέλματα μπορεί να θέσουν τους ανθρώπους σε κίνδυνο προσβολής από ηπατίτιδα (Β ή C), επειδή μπορεί να συνεπάγονται την επαφή με μολυσματικά σωματικά υγρά. Αυτά περιλαμβάνουν:

• Εργαζομένους στην υγειονομική περίθαλψη

• Άλλους εργαζόμενους που μπορεί να έρθουν σε επαφή με σωματικά υγρά συμπεριλαμβανομένων των εργολάβων κηδειών, των εργαζομένων στον καθαρισμό λυμάτων, των κουρέων, των κομμωτών ή των σχεδιαστών τατουάζ, των βελονιστών και του προσωπικού στον τομέα της φυσικής κατάστασης

• Άνθρώπους που μπορεί να έχουν τραυματιστεί και να έρθουν σε επαφή με τους άλλους που έχουν τραυματιστεί, όπως όσους ασχολούνται με αθλήματα επαφής ή εργάζονται στην οικοδομική βιομηχανία

• Φροντιστές και άνθρωποι που ζουν ή εργάζονται σε καταλύματα για ανθρώπους με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες

• Το προσωπικό της φυλακής και οι τρόφιμοι των φυλακών.

Οι άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο εξαιτίας της εργασίας τους ή του εργασιακού τους περιβάλλοντος θα πρέπει να εμβολιάζονται κατά της ηπατίτιδας Β.