Αθήνα, 29/09/2015

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος ‘’Προμηθέας’’ τελευταία έχει δεχθεί καταγγελίες από ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση ήπατος, οι οποίες αφορούν την αξιολόγησή τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) και τα αποδιδόμενα από αυτές ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά αναπηρίας για την ασθένεια τους. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι ασθενείς αυτοί είναι ανίκανοι προς εργασία, όμως τα ποσοστά που λαμβάνουν δεν τους επιτρέπουν την πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές ΑμεΑ ή αναπηρική σύνταξη.

Συγκεκριμένα, πρόσφατα αποδόθηκε σε ασθενή με μη αντιρροπούμενη κίρρωση ήπατος, ποσοστό αναπηρίας 50% με το αιτιολογικό ότι στις σχετικές διαγνωστικές εξετάσεις οι οποίες κατατέθηκαν στην επιτροπή των ΚΕΠΑ, εμφανίστηκε ελάχιστη ασκιτική συλλογή στην απεικονιστική εξέταση κοιλίας (MRI) και για το λόγο αυτό η κίρρωση θεωρήθηκε υποστραφείσα σε αντιρροπούμενη. Η ασθενής όταν υποβλήθηκε στην εξέταση, είχε ήδη παρουσιάσει ασκίτη και ήταν υπό συμπτωματική αγωγή για αυτόν. Επίσης, η κατατεθείσα στα ΚΕΠΑ γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού αναφέρει με σαφήνεια ότι η εν λόγω ασθενής πάσχει από μη αντιρροπούμενη κίρρωση λόγω μακροχρόνιας συλλοίμωξης HCV/HBV και βρίσκεται σε θεραπεία με Sofosbuvir/Ledipasvir και ριμπαβιρίνη, μετά από προηγηθείσα αποτυχημένη αγωγή με Sofosbuvir, ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη… Το ανωτέρω ποσοστό αναπηρίας που της αποδόθηκε, οδήγησε στη διακοπή της συνταξιοδότησης της ασθενούς καθώς ο ασφαλιστικός φορέας της, συνταξιοδοτεί ΑμεΑ με ποσοστό 67% και άνω.

Η ασθενής σε 2 προηγούμενες αξιολογήσεις είχε λάβει από την Α’βάθμια επιτροπή ποσοστά 80% και 75% αντίστοιχα. Στο σχετικό εδάφιο του ΦΕΚ με τον προσδιορισμό ποσοστών αναπηρίας, η μη αντιρροπούμενη κίρρωση αποδίδει ποσοστά από 67-100 % (σελ. 23388 – 23389). Η αιτιολόγηση της επιτροπής ότι η ασθενής επανήλθε σε αντιρροπούμενη κίρρωση είναι αβάσιμη, όπως εσείς καλύτερα γνωρίζετε, καθώς η μη αντιρροπούμενη κίρρωση, αφ’ ης στιγμής διαγνωστεί δεν υποστρέφει. Η διάγνωση της μη αντιρροπούμενης νόσου, τίθεται με την παρουσία έστω και ενός εκ των : ασκιτικής συλλογής, ίκτερου, κιρσών οισοφάγου ή/και ηπατικής εγκεφαλοπάθειας. Τα συμπτώματα αυτά δεν είναι απαραίτητα δηλούμενα κάθε στιγμή και όταν παρουσιάζονται, οι ασθενείς είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν επείγουσα συμπτωματική αγωγή, η οποία προκαλεί την προσωρινή υποχώρηση τους, αλλά πάντως σε καμία περίπτωση την υποστροφή της νόσου.

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι τέτοιοι ασθενείς, όχι μόνο δεν έχουν καμία ικανότητα προς εργασία, αλλά και η συνολική καθημερινή τους διαβίωση είναι εξαιρετικά επιβαρυμένη. Η μη αντιρροπούμενη κίρρωση δεν θα έπρεπε καν να επανεξετάζεται, αλλά αντίθετα θα έπρεπε να είναι καταχωρημένη στη λίστα με τις μόνιμες αναπηρίες. Είναι μη αναστρέψιμη, συνεχώς επιδεινούμενη νόσος, ασχέτως του βαθμού απεικόνισης ή μη των συμπτωμάτων και επιπλοκών της.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο «Προμηθέας» κρίνει εντελώς αβάσιμη την αιτιολόγηση της επιτροπής για υποστροφή της νόσου σε αντιρροπούμενη μορφή και τέτοια φαινόμενα ως καταστροφικά για την ήδη εξαιρετικά επιβαρυμένη υγεία των ασθενών αυτών.

Για το λόγο αυτό, αιτούμαστε από την Ε.Ε.Μ.Η. και την Ε.Ε.Ι.Η. να εισηγηθούν στην Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου Εργασίας – αρμόδια για την κατάρτιση των ποσοστών αναπηρίας, την ένταξη της ασθένειας στις μόνιμες αναπηρίες για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Παράλληλα αιτούμαστε να εισηγηθούν την αύξηση των ποσοστών αναπηρίας στο σχετικό εδάφιο του ΦΕΚ (σελ. 23388) για την αντιρροπούμενη κίρρωση – ποσοστά που σήμερα προσδιορίζονται μόλις στο 10-20%.

Οφείλουμε εδώ να επισημάνουμε ότι τέτοιες στοχευμένες εισηγήσεις έχουν πολλές φορές κατατεθεί στην αρμόδια επιστημονική επιτροπή του Υπ. Εργασίας για παρόμοιες περιπτώσεις άλλων ομάδων ασθενών, από τις αντίστοιχες Επιστημονικές Εταιρείες κάθε νόσου και είχαν σχεδόν πάντα θετικό αποτέλεσμα.

Είμαστε στη διάθεση σας για συνεργασία, με υποβολή και των δικών μας εισηγήσεων προς τους αρμοδίους, εφόσον συμφωνείτε σε συντονισμένη τέτοια παρέμβαση.

 

Με εκτίμηση

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ                                                                                          Ο Γραμματέας του ΔΣ

Γ. Καλαμίτσης                                                                                               Φ. Λέλας