Πολύ υψηλός κίνδυνος αν χρησιμοποιείς την ίδια βελόνα, σύριγγα και άλλο τέτοιο εξοπλισμό.

Διατρέχεις υψηλό κίνδυνο μόλυνσης, αν κάνεις ένεση ναρκωτικών ή άλλων απαγορευμένων ουσιών και χρησιμοποιείς τα ίδια αντικείμενα χρήσης μαζί με άλλους – όπως βελόνες, σύριγγες, φίλτρα, κουτάλια, νερό ή ποτήρια. Όλα αυτά μπορεί να περιέχουν μια επαρκή ποσότητα αίματος ώστε να μεταδοθεί λοίμωξη. Αν έχεις διαγνωστεί με ηπατίτιδα Β, είναι σημαντικό να μην μοιράζεσαι τον ίδιο εξοπλισμό για τη χορήγηση οποιουδήποτε ναρκωτικού, καθώς υπάρχει υψηλός κίνδυνος να μεταδώσεις τον ιό σε άλλα άτομα.