Η ακριβής φύση αυτών των πολύπλοκων διεργασιών απέχει πολύ ακόμα από το να κατανοηθεί πλήρως. Η ανάπτυξη ενός εμβολίου καθίσταται δύσκολη μέχρι να μάθουμε περισσότερα για τον ιό. Μέχρι στιγμής η επιστημονική έρευνα έχει παρεμποδιστεί από δύο κύρια εμπόδια.

Πρώτον, έως πολύ πρόσφατα, δεν είχε καταστεί δυνατόν να αναπτυχθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα κυτταρικής καλλιέργειας του ιού της ηπατίτιδας C στο εργαστήριο. Χάρη στην πρόοδο που έχει σημειωθεί τώρα στην έρευνα, είναι εφικτό πλέον να ξεκινήσει η έρευνα του τελευταίου τμήματος του κύκλου ζωής του ιού (ιική αντιγραφή, συναρμολόγηση και απελευθέρωση από το κύτταρο ξενιστή). Ένα άλλο πρότυπο σύστημα μελέτης εξακολουθεί να είναι απαραίτητο για την ανάδειξη των αρχικών και ενδιάμεσων σταδίων του κύκλου ζωής του ιού. Μέχρι αυτό να καταστεί δυνατό, ερωτήματα όπως το πώς ο ιός της ηπατίτιδας C εισέρχεται στα κύτταρα ξενιστές και πώς συμπεριφέρεται μέσα στα κύτταρα αυτά πριν αναπαραχθεί, δεν μπορούν να απαντηθούν.

Το δεύτερο εμπόδιο είναι η έλλειψη ενός ζωικού μοντέλου για πειράματα. Ο χιμπαντζής είναι ουσιαστικά το μόνο είδος εκτός από τον άνθρωπο που είναι ευπαθές στη λοίμωξη της ιογενούς ηπατίτιδας C. Πρωτίστως, θα παρείχε ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες λόγω της γενετικής ομοιότητας με τους ανθρώπους. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι χιμπατζήδες είναι είδος υπό εξαφάνιση, η χρήση τους είναι εξαιρετικά δαπανηρή, για να μην αναφέρουμε τα ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με αυτό το είδος της έρευνας.