Κάθε γιατρός που διαγιγνώσκει ιογενή ηπατίτιδα είναι υποχρεωμένος από το νόμο να αναφέρει αυτές τις πληροφορίες, εμπιστευτικά, στους τοπικούς ιατρούς δημόσιας υγείας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την πρόληψη της εξάπλωσης της λοίμωξης. Οι εν λόγω γιατροί δημόσιας υγείας εργάζονται τηρώντας αυστηρά τις οδηγίες περί εμπιστευτικότητας. Τα εθνικά στοιχεία στη συνέχεια αναφέρονται ανώνυμα για να βοηθήσουν στην παρακολούθηση της εξάπλωσης και στην ενημέρωση για την πρόληψη και τη θεραπεία της ηπατίτιδας. Στην Ελλάδα το Γραφείο Ιογενών Ηπατίτιδων του ΚΕΕΛΠΝΟ συλλέγει τα στοιχεία αυτά και διεξάγει μελέτες σε συνεργασία με τους γιατρούς της Εθνικής Επιτροπής Ιογενών Ηπατίτιδων και τα εξειδικευμένα Πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας (Πανεπιστημιακές κλινικές και έδρες Επιδημιολογίας).