«Χρειαζόμαστε καλύτερες, πιο αποτελεσματικές πολιτικές για τη μείωση των βλαβερών συνεπειών του αλκοόλ», λένε οι οργανισμοί-εταίροι της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για τις βλαβερές συνέπειες του αλκοόλ

 

Στόχος της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης του 2014 είναι η δέσμευση της ΕΕ και των εθνικών φορέων χάραξης πολιτικής για την αντιμετώπιση των βλαβερών συνεπειών του αλκοόλ στην Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή περιφέρεια είναι μακράν η περιοχή με το υψηλότερο ποσοστό ατόμων με προβλήματα αλκοολισμού στον κόσμο με το κοινωνικό κόστος σε σχέση με την κατάχρηση αλκοόλ να ανέρχεται σε περισσότερα από 155 δις ευρώ ετησίως, η πλειοψηφία των οποίων δεν υπάγεται στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 -Μεταξύ 24 και 29 Νοεμβρίου, o Ευρωπαϊκός Σύλλογος Ασθενών (ELPA) θα ηγηθεί της δεύτερης ετήσιας Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για τις βλαβερές συνέπειες του αλκοόλ (AWARH) του 2014. Η εβδομάδα θα περιλαμβάνει διάφορες εκδηλώσεις στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο με στόχο την ενθάρρυνση της συζήτησης και τον εντοπισμό των κενών της πολιτικής στον τομέα του αλκοόλ τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο.

«Η ιατρική κοινότητα είναι αποφασισμένη να ενώσει τις δυνάμεις της υπό την «ομπρέλα» της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για τις βλαβερές συνέπειες του αλκοόλ (AWARH) έτσι ώστε το αλκοόλ να παύσει να είναι ο παράγοντας κινδύνου που συνεχώς αγνοείται από τους φορείς χάραξης πολιτικής», αναφέρει η Tatjana Reic, Πρόεδρος της ELPA. Επίσης, προσθέτει, «Υπάρχει ένα τεράστιο ταμπού όσον αφορά στην κατά μέτωπο αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος και στην κατανομή των απαραίτητων πόρων για την αντιμετώπιση των βλαβερών συνεπειών του αλκοόλ. Ενόψει των έμμεσων δαπανών που οφείλονται στις βλαβερές συνέπειες του αλκοόλ, οι φορείς χάραξης πολιτικής δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να μείνουν αμέτοχοι παρακολουθώντας την επιδείνωση της υγείας και της παραγωγικότητας των πολιτών μας».

Η Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τις βλαβερές συνέπειες του αλκοόλ διεξάγεται για δεύτερη φορά και βασίζεται στην επιτυχία της πρώτης εβδομάδας, η οποία κατέδειξε το μέγιστο ενδιαφέρον των φορέων χάραξης πολιτικής και του ευρύτερου κοινού για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εβδομάδας, θα κυκλοφορήσουν πολυάριθμα πληροφοριακά γραφήματα, τα οποία αποσκοπούν στην ανάδειξη των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων εξαιτίας της μη εφαρμογής των κατάλληλων πολιτικών και στις βελτιωτικές αλλαγές που οι εν λόγω πολιτικές μπορούν ενδεχομένως να επιφέρουν. Οι δραστηριότητες της εβδομάδας θα ξεκινήσουν με ένα πρόγευμα εργασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο και θα ολοκληρωθούν με το 6ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Πολιτικών για το Αλκοόλ που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες.

Η Mariann Skar, Γενική Γραμματέας της Eurocare, συμφωνεί με τη σπουδαιότητα της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για τις βλαβερές συνέπειες του αλκοόλ (AWARH) αναφέροντας ότι «το κοινωνικό κόστος της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ στην
ΕΕ εκτιμάται ότι είναι 155 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Απλά δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην αναλάβουμε ενεργό δράση στον τομέα της αντιμετώπισης των βλαβερών συνεπειών του αλκοόλ. Είναι μία από τις καλύτερες επενδύσεις που μπορούμε να κάνουμε για την υγεία και το μέλλον των παιδιών μας. Η Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τις βλαβερές συνέπειες του αλκοόλ προσφέρει την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο να λάβει μέρος και να εργαστεί για τη μείωση των βλαβερών συνεπειών του αλκοόλ στην Ευρώπη. Με αυτή την ευκαιρία, θα θέλαμε να ζητήσουμε από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εντείνουν τις δράσεις για την ορθή πολιτική σχετικά με το αλκοόλ
και να στηρίξουν τις υποσχέσεις της Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τις βλαβερές συνέπειες του αλκοόλ

Το αλκοόλ συνδέεται με περισσότερες από 60 ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων του καρκίνου, των καρδιαγγειακών παθήσεων όπως εγκεφαλικό επεισόδιο και υπέρταση, των ασθενειών του ήπατος και των διαταραχών λόγω της κατανάλωσης αλκοόλ και των ασθενειών του εγκεφάλου όπως η εξάρτηση από το αλκοόλ και η κατάθλιψη2.

 

Σχετικά με την AWARH

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τις βλαβερές συνέπειες του αλκοόλ
(AWARH) ξεκίνησε το 2013 με σκοπό να ζητήσει την ανανέωση της στρατηγικής της ΕΕ για το αλκοόλ. Κατά τη διάρκεια της AWARH του 2013, οι ενδιαφερόμενοι φορείς της υγειονομικής περίθαλψης, παρουσίασαν τα συμπεράσματα στρογγυλής τραπέζης για τη μείωση των βλαβερών συνεπειών του αλκοόλ και οι ευρωβουλευτές ξεκίνησαν συζητήσεις για τη συλλογική εργασία σχετικά με την ανάγκη ανανέωσης της στρατηγικής της ΕΕ για το αλκοόλ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την AWARH και τις διάφορες δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα: www.awarh.eu