Όχι με τις συνήθεις κοινωνικές επαφές ! Η μετάδοση του ιού της Ηπατίτιδας Cμπορεί να συμβεί μόνο στην περίπτωση που το αίμα του ατόμου που νοσεί έρθει σε επαφή και εισχωρήσει στο σώμα ενός άλλου ατόμου. Το αίμα είναι αυτό που έχει μολυνθεί από τον ιό και όχι το άτομο. Δεν μπορείς να μεταδώσεις την ηπατίτιδα C αγγίζοντας, φιλώντας, αγκαλιάζοντας τον συνάνθρωπο σου ούτε μοιραζόμενος τα μαχαιροπήρουνα και τα ίδια πιάτα φαγητού. Όμως η σεξουαλική επαφή είναι διαφορετική περίπτωση και χρειάζεται συζήτηση.