Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» στις 29.08.2015 με επιστολή στον ΕΟΠΥΥ υπέβαλλε ερωτήματα προς διευκρίνηση σχετικά με επιμέρους ζητήματα του Μητρώου ασθενών με Ηπατίτιδα C. Τα θέματα αφορούσαν τη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών στις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους, τη διαδικασία ενημέρωσης των ασθενών για την απόφαση των Επιτροπών, τη διασφάλιση της ανωνυμίας και του απορρήτου των ασθενών καθώς και για περιπτώσεις αλλαγής θεράποντος γιατρού ή νοσηλείας σε άλλο νοσοκομείο εντός και εκτός Ελλάδος. (αναλυτικά η επιστολή εδώ)

Η απάντηση του ΕΟΠΥΥ προσέγγισε πλήρως κάθε ένα από τα ζητήματα που τέθηκαν και ήδη έχουν ενσωματωθεί στο σχετικό πληροφοριακό υλικό του ΣΑΗΕ «Προμηθέας». Στη συνέχεια επισυνάπτεται η πρωτότυπη επιστολή του ΕΟΠΥΥ.