Από το 1992 και μετά το αίμα και όλα τα παράγωγα αυτού υποβάλλονται σε υποχρεωτικό έλεγχο για ηπατίτιδα C. Αυτό σημαίνει ότι όσοι άνθρωποι έχουν κάνει μετάγγιση αίματος πριν από αυτήν την ημερομηνία είναι πολύ πιθανό να έχουν εκτεθεί στον ιό της C.

Αν είχες ένα ατύχημα ή αν είχες υποβληθεί σε κάποια επέμβαση κατά την διάρκεια της οποίας χρειάστηκε να σου μεταγγίσουν αίμα ή παράγωγα αίματος πριν από το 1992, τότε είναι πολύ πιθανό να έχεις βρεθεί εκτεθειμένος σε μολυσμένο αίμα. Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει περίπτωση να μην γνωρίζεις ότι σου έχουν μεταγγίσει αίμα.  Ένα ιδιαιτέρως ανησυχητικό στατιστικό στοιχείο μας  έρχεται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, (World Health Organization) (WHO) στην ετήσια παγκόσμια έκθεση για την ασφάλεια του αίματος (Global Database on blood safety) όπου αναφέρει ότι το 80% του πληθυσμού της γης δεν έχει πρόσβαση σε αξιόπιστο και ασφαλές αίμα. Στην ίδια έκθεση αναφέρεται επίσης ότι το 43% του αίματος που μαζεύεται στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν εξετάζεται για HIV, ηπατίτιδα C, ηπατίτιδα B και σύφιλη. Παγκοσμίως 5-10% των μολύνσεων προκαλούνται από μη ασφαλές αίμα και τα παράγωγα αυτού.