έρευνα ηπατίτιδα

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» στην προσπάθεια του να προάγει νέες πολιτικές σε θέματα υγείας και συγκεκριμένα στον τομέα των ιογενών ηπατιτίδων, συνεργάστηκε με το WorldHepatitisAlliance για να δώσει φωνή στους ασθενείς, μέσα από την έρευνα HCV Quest.

Η έρευνα γίνεται μέσω ερωτηματολογίου και θα μας δοθεί η δυνατότητα να συγκεντρώσουμε στοιχεία, που θα γίνουν ένα ισχυρό εργαλείο για την υπεράσπιση των ασθενών. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν από το WHA με σκοπό να προβάλουν τις μέχρι τώρα πολιτικές υγείας και να χαράξουν νέες πολιτικές, που θα προάγουν την αποτελεσματική καταπολέμηση της ιογενούς ηπατίτιδας.

έρευνα ηπατίτιδα

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» σε συνεργασία με το Athens&ThessCheckpoint πραγματοποιεί πιλοτική έρευνα 2000 ατόμων, σχετικά με την ανίχνευση του επιπολασμού της ηπατίτιδας Β στους άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες (ΑΣΑ).

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί, για όλο το 2014, προκειμένου να προσδιορίσει τον επιπολασμό του HBV μεταξύ των ΑΣΑ στην Ελλάδα,ανεξάρτητα με το αν είναι θετικοί στον ιό του HIV.

Η έρευνα στους ΑΣΑ, θα μας δώσει την ευκαιρία να αναδείξουμε αν υπάρχει αυξημένος επιπολασμός της ηπατίτιδας Β σε αυτή την ομάδα του πληθυσμού, ενώ παράλληλα θα αναδειχθούν τα αρνητικά αποτελέσματα που συνιστούν εμβολιασμό.